Investeringer der giver mening – også i alderdommen

Investments - senior

Investeringer er ikke kun forbeholdt den yngre generation, som har masser af år til at lade investeringen betale sig hjem. Som seniorer gælder det bare om at vælge de rigtige investeringer, nogle som kan nå at betale sig hjem inden for en overskuelig årrække. Eksempelvis kan man ved at installere et træpillefyr i stedet for ens traditionalle olie- eller gasfyr opnå store besparelser. Med et træpillefyr fra Dansk Varme Service vil investeringen i træpillefyret være betalt hjem efter blot 2-4 år, og derefter fortsættes der blot med at spares penge. Dette er langt fra den eneste mulighed for gode investeringer i hjemmet – som giver gode besparelser. 

Investeringer – også for den ældre generation

Bare fordi man er pensioneret, eller tæt på at blive det, behøver man ikke stoppe med at tænke på fremtiden. Der er stadig mange år tilbage at leve i, og de er oftest lidt sjovere, hvis man har lidt penge på kistebunden. Derfor er det en god idé at overveje, hvor man kan spare lidt penge, så man dermed har lidt mere at gøre godt med. Et godt sted at starte er ved at se på hvor meget, man kan spare ved at omlægge sit energiforbrug, da der her er store besparelser at hente hjem. Ved at skifte fra de traditionelle energiformer såsom olie og gas til de vedvarende og miljøvenlige energiformer, vil man ikke kun spare penge – man vil også være bedre mod miljøet. Selvom man er i sin alderdom, er det stadig vigtigt, at man tænker over, hvordan man behandler miljøet, da der stadig skal være en sund planet at leve på for de fremtidige generationer.

Mange fordele ved at skifte til alternative energiformer

Som det fremgår ovenfor, er der flere fordele ved at skifte til grønnere energiformer, hvoraf de største må være de økonomiske besparelser man kan gøre sig, samt dét at man er bedre mod miljøet. Der er flere mulige energiformer, som man kan investere i, hvis man ønsker at ændre sit energiforbrug:

  • Solvarmeanlæg – et solvarmeanlæg kan bruges både til opvarmning af brugsvand samt opvarmning af hjemmet. Besparelsen afhænger af størrelsen på boligen, solvarmeanlæggets størrelse, samt antal af beboere. På det varme vand kan der spares op til 70%, hvor der på varmen kan spares op til 30%. Solvarme er naturligvis en vedvarende form for energi, hvorfor miljøet skånes fremfor ved brug af traditionelle energiformer såsom gas- eller oliefyr.
  • Træpillefyr – eller et stokerfyr, er et automatisk fyringsanlæg, hvor der automatisk tilføres træpiller (som brændsel). Et stokerfyr kræver kun 20 minutters arbejde om ugen, men til gengæld kan man opnå op mod 60% besparelse på ens varmeregning. Derudover er vil investeringen være betalt hjem efter 2-4 år. Denne form for opvarmning er også en af de mere miljørigtige opvarmningsformer, både fordi der ikke bruges særligt mange ressource på at producere træpillerne, samt at træpiller ikke har en så stor CO2-udledning, som eksempelvis et oliefyr har.
  • Varmepumper – ved brug af varmepumper frem for andre varmeanlæg, kan man opnå et langt mindre energiforbrug, da der overføres energi fra enten udeluften, jorden eller andre varmekilder til opvarmning af hjemmet eller vandet. Der er dermed store besparelser ved at investere i en varmepumpe. Med eksempelvis en jordvarmepumpe kan man spare op til 50% på sin varmeregning. Derudover er man ved at bruge et varmepumpeanlæg med til at reducere CO2-udslippet med op til 65% i forhold til brug af fossile brændstoffer.

Det er således både økonomiske samt miljømæssige fordele ved at skifte til grønnere former for energi, hvorfor det bestemt er en overvejelse værd. Der er mange muligheder for alternative energiformer, hvorfor det er en god idé at rådføre sig med professionelle for at finde ud af, hvilken løsning der er ideel for ens situation. Det er vigtigt at tale med kompetente virksomheder, eksempelvis Dansk Varme Service, som har certificerede energivejledere, til at vejlede dig til den bedst mulige løsning.